پروژه اکران بیلبوردهای فروشگاه شهر فرش

شهرفرش را می توان به عنوان بزرگترین و تخصصی ‌ترین فروشگاه فرش ایران با بیش از ۸ سال تجربه‌  موفق دانست. شهر فرش از جمله مجموعه هایی است که با وجود شهرت و محبوبیت کافی همچنان دست از تبلیغات برنداشته و با بکار گیری تبلیغات مستمر، خود را در ذهن مخاطب تداعی می کند.شایان ذکر است که هم اکنون شهر فرش یکی از مشتریان وفادار و معتبر کانون تبلیغات راینو است که از چندی پیش تبلیغات محیطی خود را بر روی بیلبورد های اتوبانی آغاز کرده است.

نیم نگاه

ارائه پیشنهادات کاربردی جهت اجاره متناسب ترین بیلبوردهای محور کرج-قزوین و پشتیبانی تمام و کمال از بنرهای اکران شده به همراه ارسال عکس از تابلوهای مورد اجاره را می توان از جمله خدمات آژانس تبلیغاتی راینو به شهر فرش دانست.

  • کارفرما

    زهرا پورمظاهری

  • تاریخ پروژه

    هم اکنون در حال همکاری

  • خدمات راینو

    رسانه های محیطی